Kuk Adwokaci: Adwokat Radca Prawny Kancelaria Adwokacka Prawna Prawnicza Warszawa Piaseczno
Usługi prawnicze po polsku Usługi prawnicze po angielsku
Usługi

Kancelarie funkcjonujące w ramach sieci Kuk Adwokaci, z uwagi na wieloletnie doświadczenia zawodowe prawników je prowadzących lub z nimi współpracujących, zapewniają możliwość świadczenia na rzecz naszych Klientów kompleksowych usług prawniczych. Specjalizacje i zainteresowania zawodowe prawników świadczących pomoc prawną w ramach Kuk Adwokaci, wzajemne merytoryczne uzupełnianie się przez prawników w trakcie prowadzenia poszczególnych spraw oraz realizacji innych przedsięwzięć zawodowych umożliwiają zaspokojenie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.

Świadczymy pomoc prawną dla osób fizycznych oraz wszelkich typów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i takiej działalności nie prowadzących.

Wynagrodzenie za świadczone usługi oraz jego wysokość dostosowujemy do zakresu i rodzaju naszych usług; rzecz jasna, uwzględniamy potrzeby naszych Klientów. Stosujemy w tej materii elastyczne zasady, oparte zarówno o stawki godzinowe, formułę wynagrodzenia ryczałtowego, jak i o uzgodnienia konkretnego honorarium za prowadzenie określonej sprawy lub dokonanie konkretnych czynności.

Dla Klientów, dla których świadczymy usługi w ramach ich stałej obsługi prawnej oferujemy stawki preferencyjne.


  Nasza praktyka obejmuje przede wszystkim:
   I. zastępowanie i reprezentowanie naszych Klientów we wszystkich typach postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, w tym:
 • 1)
 • ● pełnienie funkcji obrończych w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, zarówno w ich fazie sądowej (we wszystkich instancjach sądowych), jak i na etapie postępowań przygotowawczych, wykonawczych, ułaskawieniowych;
 • ● reprezentowanie interesów innych uczestników postępowań karnych, karnoskarbowych i w postępowaniach w sprawach o wykroczenia występujących w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, interwenienta, podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej;
 • 2)
 • ● pełnienie funkcji pełnomocników stron i uczestników w cywilnych postępowaniach procesowych, nieprocesowych i egzekucyjnych we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa pracy i innych;
 • 3)
 • ● pełnienie funkcji pełnomocników stron w sądowych postępowaniach w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach arbitrażowych;
 • 4)
 • ● zastępowanie stron w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • 5)
 • ● reprezentowanie interesów uczestników postępowań upadłościowych;
  1. II. udzielanie porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa, którymi zawodowo zajmują się nasi prawnicy, a zwłaszcza z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, cywilnego, gospodarczego, spadkowego, rodzinnego, handlowego, prawa pracy, ubezpieczeniowego, administracyjnego;
   III. świadczenie usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej, zwłaszcza podmiotów gospodarczych;
   IV. reprezentowanie Klientów we wszelkich rokowaniach dotyczących ich interesów;
   V. opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów zawieranych bądź sporządzanych przez naszych Klientów – zarówno osoby fizyczne, jak i przez inne podmioty, zwłaszcza gospodarcze;
   VI. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, regulaminów i innych dokumentów dla Klientów, zwłaszcza podmiotów gospodarczych;
   VII. tworzenie i przekształcanie podmiotów gospodarczych.

(C) 2010 Kuk Adwokaci Kuk Adwokaci Kuk Adwokaci Kuk Adwokaci Prawnicy Kuk Adwokaci Usługi Kuk Adwokaci Kontakt